You are currently viewing Сигурност и безопасност при извършване на геотехническо сондиране

Сигурност и безопасност при извършване на геотехническо сондиране

В Геохидропроект ЕООД сигурността и безопасността при извършване на геотехническото сондиране са основен приоритет. Ние работим с геотехнически пробивни машини, които тежат над 200 кг, което означава, че не можем да си позволим липса на професионализъм. Съществува значително ниво на опасност при работа около всеки сондажен обект. Използват се потенциално опасни материали, а шумът от тежките машини също не е за подценяване. В резултат на това, ние доставяме на всички наши инженери лични предпазни средства, за да гарантираме тяхната безопасност по време на работа.

Лични предпазни средства в сондажната дейност

През годините сме работили на обекти в цялата страна – от строителни площадки до магистрали, разположени до скали и всичко между тях. Всеки отделен проект има различни геотехнически изисквания за здраве и безопасност при сондиране, въпреки че повечето ЛПС, които използваме са базови и се използват в различни индустриални сфери.

Независимо от местоположението, каските са задължителни, тъй като винаги има риск от падащи материали. По същия начин процесът на пробиване включва движещи се части, които потенциално могат да ударят екипа. Освен това, прахът може да бъде голям проблем на строителните площадки, така че ние използваме предпазни очила, за да защитим очите си от опасни материали.

Нашият екип също използва антифони, за да предпази слуха си от силния звук от машините. Ние също носим предпазни обувки със стоманени капачки, предпазни ръкавици за работа с машини и някои материали, както и облекло с висока видимост, така че персоналът ни да е лесно забележим, докато оперира на обекта.

Всичко по-горе е стандартно оборудване за здраве и безопасност, което бихте очаквали да се използва на строителни обекти, но ние използваме специализирано оборудване за нашите геотехнически проекти, включително защитни костюми и колани.

Обучение и квалификации по безопасност

Личните предпазни средства са само началото. Въпреки че предпазните средства са важни на строителните площадки, по-важно е всеки да знае как да действа, за да гарантира собствената си безопасност и безопасността на другите. Ето защо нашите инженери и сондажници преминават обучение и притежават набор от квалификации като обучения по безопасност за надзор на обект и оказване на първа помощ.

Обучение и квалификации по безопасност

Ако търсите „сигурни ръце“ за извършване на геотехнически услуги, тогава се свържете се с нас днес на 0876778357 или изпратете имейл на aureos2000@abv.bg. Предлагаме широка гама от други сондажна апаратура и изкопаване на кладенци