Изграждане на сондажи за вода във Враца и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода във Враца и Врачанска област? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит във всички райони на страната.

Област Враца, разположена в Северозападна България, се характеризира с разнообразни геоложки образувания, които значително влияят върху наличието и качеството на подземните води. Сондажите са ефективно решение за достъп до подземните водни ресурси в района.

Област Враца е разположена в Стара планина и включва широк спектър от геоложки образувания, включително седиментни и метаморфни скали, които оказват влияние върху наличието и качеството на подземните води. Регионът се характеризира и със сложна мрежа от реки, извори и потоци.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж във Враца и окръга?

Сондажите са често срещана практика във Врачанска област поради ограниченото наличие на повърхностни води и голямото търсене на водни ресурси. Процесът на пробиване на сондажи включва пробиване на дупка в земята за достъп до подпочвените води. Дълбочината на сондажа и вида на използваната помпа зависят от геоложките условия и необходимия дебит на вода.

Сондажите предлагат  достъп до подземни води във Врачанско. Осигуряват надежден и устойчив източник на вода, особено по време на периоди на суша, а това е важно за агрокултурите. Водата от сондажите е без повърхностно замърсяване, което я прави по-безопасна за консумация. Освен това тя често е с по-добро качество и вкус в сравнение с други водоизточници.Преди сондаж по желание на клиента се извършвва,геофизично търсене на вода.Прегледайте резултати от геофизичното отккриване на вода за сондаж.

Какви са цените за геофизично проучване във Враца?

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg