Изграждане на сондажи за вода в Стара загора и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода в област Стара загора? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит във всички райони на страната.

Сондажите са важен метод за достъп до подпочвените водни ресурси в област Стара Загора. Сондажите обикновено се пробиват с помощта на методи за ротационно сондиране и могат да варират в дълбочина от 30 до 200 метра. Диаметърът на сондажите може да варира в зависимост от предназначението на кладенеца, като варира от 100 до 300 милиметра.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Стара Загора и окръга?

Област Стара Загора е богата на подземни водни ресурси, като значителна част от населението разчита на подземни води за ежедневните си нужди. Основните водоносни хоризонти в района са разположени в неогенските и кватернерните седиментни формации. Дълбочината на водоносните хоризонти варира от 30 до 200 метра.

Сондажите са рентабилно и устойчиво решение за достъп до подпочвените водни ресурси в област Стара Загора. Осигурява надежден източник на вода за битова, селскостопанска и промишлена употреба. Освен това водата от сондажи обикновено е с по-високо качество от повърхностните водоизточници, тъй като е по-малко податлива на замърсяване.

Какви са цените за предварително геофизично проучване за вода в Стара Загора?

Нашата компания предлага набор от сондажни услуги в област Стара Загора, включително оценка на обекта, изграждане на сондаж и поддръжка. Нашият екип от опитни професионалисти използва най-съвременно оборудване, за да гарантира най-високо качество на изработка и удовлетворение на клиентите.

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg