You are currently viewing Защо е важно да изследваме подпочвените води?

Защо е важно да изследваме подпочвените води?

Водата е фундаментална за почти всеки аспект от нашия живот, но само ако е чиста. Изследването на водата в кладенеца се използва, за да се определи дали има високи или нездравословни нива на определени минерали и бактерии във вашата вода. В тази статия искаме да обясним на нашата аудитория защо редовното изследване на водите от кладенците и сондажите е толкова важно.

Каква информация ни дават лабораторните изследвания?

Тестването на водата е начин да разберете, че вие ​​и всички във вашето домакинство получавате възможно най-чистата вода. Дали системата за филтриране на вода ще филтрира всички замърсители, бактерии и минерали се разбира единствено и само чрез изследвания. Те могат също да ни информират за по-големи проблеми с подземните води или водния сондаж. В много случаи тестването на водата в кладенеца е установява замърсяване със сулфат, колиформни бактерии и други вредни вещества, за които собствениците на кладенци иначе не биха знаели.

Колко често се правят лабораторни изследвания на добиваните подземните води?

Експертите от индустрията силно препоръчват да извършвате ежегодни тестове на водата в кладенеца. Въпреки това, ако живеете с малки деца или възрастни хора или хора с хронични здравословни проблеми, съветваме ви да планирате по-чести изследвания. Това е най-добрият начин да следите актуалното качеството на водата ви. Освен това ви предпазва от пиене на вода, която може да не е най-добрата. Ако имате намерение да проверите дали водата от вашия кладенец е достатъчно добра, свържете се с нас.

В кои случаи изследванията на водата са задължителни?

Препоръчва се да тествате водата си след наводнение или след като кладенецът ви е бил ремонтиран или подменен, ако сте имали септична неизправност или ако има активни строителни дейности наблизо. Като цяло, ако имате някакви съмнения, че водата ви е замърсена, препоръчваме да я тествате. По този начин можете да сте сигурни, че водата, която пиете, е безопасна.