You are currently viewing Как работи термопомпеното отопление

Как работи термопомпеното отопление

Геотермалните сондажи една от най-важните стъпки към устойчиво бъдеще. Този метод за отопление използва естествен източник на топлина, за да замени традиционните решения. Има два вида термопомпи – едните са пригодени да използват изкоп, а другите оперират чрез сондаж. Използвайки сондаж, ще се сдобиете с по-стабилен източник на вода, който почти не изисква поддръжка. Ако планирате инвестиция в геотермални сондажи, то непременно се консултирайте с доказани в сферата инженери и специалисти.

Как се монтира термопомпата?

Слънцето генерира топлина, с която нагрява земята през целия ден. Въпреки че на повърхността температурата варира, температурата на няколко метра под земята е сравнително постоянна – около 10°C през цялата година. Това е топлината, която се използва от земна термопомпа за захранване на топлината, която генерира.

Инсталирането на термопомпа е комплексна задача. Характеристиките на нужната термопомпа се определят въз основа на нуждите на имота. След това геолозите могат да направят необходимите проучвания на района и да определят дълбочините на сондиране. Често са необходими няколко сондажа на едно място. Изключително важно е да използвате услугите напълно акредитирана компания, защото ако системата не е проектирана правилно, резултатът може да е крайно незадоволителен.

Как работи термопомпеното отопление?

След като сондажът бъде пробит от нашия квалифициран персонал, ние инсталираме затворен циркулираща тръбна система, която е пълна със смес от вода и антифриз. Тази течност циркулира при постоянна температура, като поглъща топлината на подземните водни маси. Абсорбираната топлина се извлича чрез топлообменник и се прехвърля към термопомпа, която след това ще затопли вашия дом и вода.

След като веднъж инсталирате вашите сондажи за наземно отопление, вие почти нямате ангажименти към цялата система. Самата термопомпа обикновено е с размерите на хладилник и така заема минимално пространство вътре в жилището. Хората често ги настаняват в гаражите си. Въпреки че не може да се счита за напълно природосъобразно решение, тъй като помпата изисква електричество, за да работи, добрата термопомпа ще генерира повече енергия, отколкото използва. Обикновено за всеки 1 kW електричество, подадено към помпата, тя генерира 4 kW топлина.

Много предимства, малко недостатъци

Предимствата на геотермалното отопление са много. Енергийната ефективност и минималната поддръжка несъмнено привличат вниманието на хората, готови да инвестират във функционалността на имота си. Тези съоръжения са много подходящи за някои бизнеси – СПА центрове, хотели, земеделие, животновъдство и други.

Единственият недостатък на термопомпеното отопление е цената на изграждане и монтиране. Често се налага се правят някои интервенции по отопляемия имот, което създава неудобство и отнема време. В общия случай инвестицията се изплаща в рамките на 5 до 10 години, а цената на имота се покачва моментално.