You are currently viewing Кога е най-доброто време за пробиване на сондажи?

Кога е най-доброто време за пробиване на сондажи?

Простият отговор е, че сондажи могат да се правят по всяко време на годината. Естествено има и периоди от годината, в които предпочитаме да не сме навън и да не ровим в гъста кал и проливен дъжд – но в края на деня това е онази част от работата, която изисква професионализъм! Изграждането на сонди за вода в най-трудните периоди от годината не представлява голямо предизвикателство за опитен сондажен екип като този на Геохидропроект ЕООД.

Сондиране през зимните месеци

Много хора биха предположили, че най-лошото време от годината за пробиване е през зимата, когато земята замръзва, но в действителност това не е точно така. Обикновено в България зимните месеци са свързани с много кал, което може да създаде известни трудности при сондиране в студени и влажни периоди.

От друга страна, по отношение на оборудването, нашите сондажни платформи няма да срещнат проблеми с по-твърдите типове земя. В крайна сметка, те са проектирани да пробиват здрави скали. Пробиването на сондаж през зимните месеци също е чудесен начин да се подготвите за лятото.

Сондажна дейност при строежи и частни имоти

Ако имате кладенец за селскостопанска вода или частна термопомпа от земен източник, тогава със сигурност ще искате тя да бъде в експлоатация преди настъпването на зимните месеци. Когате се извършва геофизично проучване и пробиване при започнали строежи, е редно да се свържете с екипа и работниците, за да синхронизирате работните процеси.

От друга страна, ако искате да изградите кладенец за вода с бизнес цели, тогава това трябва да се извърши, когато парцелът е празен. Кладенецът може да бъде изграден по време на всеки етап от строителните дейности, но винаги е много по-лесно, когато няма други машини или строителни екипи. Сондажните платформи могат да бъдат доста големи и всички остатъци от сондажната дейност трябва да бъдат отстранени, което означава, че свободният достъп до обекта е от решаващо значение.

Свържете се с нас

В заключение, можете да пробиете сондаж по всяко време на годината, но планирането на проекта зависи главно от неговото предназначение. В някои случаи съоръженията намират по-добро приложение през студените месеци, а в други се оказват по-полезни през лятото. За професионална консултация в сферата на хидротехническите съоръжения се свържете с нас по удобен за вас начин.