You are currently viewing Покупка на имот със сондаж или кладенец

Покупка на имот със сондаж или кладенец

Ако купувате къща в селски район, не е изключено в имота да има сондаж. Често считано за търговско предимство, то ви позволява да снабдите имота със собствено водоснабдяване и да спестите пари от сметките си за вода, както и да подобрите ниското водно налягане и лошото качество на водата, които понякога могат да възникнат в стари селски домове.

Купувайки къща със сондаж, вие получавате предимствата на сондажа без процеса по инсталиране на такъв. Въпреки това, за да сте сигурни, че вашият сондаж е безопасен и годен за ползване, най-добре е да се консултирате с професионалист, който ще може да локализира всички проблеми, в случай на наличие на такива.

Ето какво трябва да знаете, преди да предприемете покупка на недвижим имот с изграден сондаж или кладенец за вода.

Сондажите се считат за незаконни, освен ако не са регистрирани. Компанията, която е монтирала сондажа, трябва да предостави подробности за дълбочината, геологичния тип, нивата на водния удар, водния добив и подробности за инсталираната обвивка. Ако не сте сигурни за статуса на регистрация на сондажа в новия ви дом, можете да го проверите.

Честота на употреба

Ако е възможно, разберете от настоящите собственици дали използват сондажа си често или не. Ако не се използват дълго време, сондажите могат да се напълнят с тиня, което може да доведе до повреда на помпата и повърхностното оборудване. Екипът ни препоръчва да се използва проучване с камера, за да се добие представа за състоянието на сондажа. Ако е необходимо, трябва да се извърши профилактика на системата и обслужване на всички консумативи.

Състояние на разпределителната система

Подобно на други домакински системи, сондажната водоразпределителна система трябва да се поддържа и обслужва ежегодно. Най-важното е да проверите срока на годност на UV стерилизаторната крушка, която има 12-месечен живот и състоянието на филтрите. Ако крушката е с изтекъл срок на годност или филтрите са блокирани от утайка, водата може да не е годна за пиене. Най-добрият курс на действие, ако не сте сигурни кога е била последната услуга, е да извършите цялостна системна проверка, за да сте сигурни, че разпределителната система работи безопасно.

Тестване на водата

Препоръчва се водата да се тества на всеки две години за частни имоти и се изисква от регулаторните стандарти да се провежда годишен тест на водата, която ще се доставя на широката общественост. Това е така, защото химическият състав на водата може да се е променил и е важно да се гарантира, че водата е останала безопасна. Ако не е ясно кога е бил последният тест, най-безопасно е да се направи такъв.

Процедури и филтриране на водата

Не е необичайно да се открият замърсители във водата от кладенците и сондажите – често в пробите присъстват манган и желязо, но лесно се отстраняват. Ще трябва да проверите дали всички филтри са инсталирани правилно, както и да се уверите, че са настроени да се самопочистват редовно. Някои филтри се нуждаят от специфични консумативи и препарати за почистване и самопочистване. 

Разрешителни за кладенци и сондажи

В България има определени законови регулации, които ви задължават да регистрирате своя сондаж или кладенец. Ако купувате къща, ферма, хотел или бизнес, който ще използва много вода, добита от подземен източник, вземете лиценз от Басейнова дирекция.

Закупуването на дом със сондаж предлага страхотна възможност за ползване на собствено висококачествено водоснабдяване, без значителни разходи. Независимо от това, за да си спестите потенциални разходи в бъдеще, най-добре е да имате професионално проучване и да се уверите, че водата и самият сондаж са безопасни. Ако се надявате да използвате сондажа, за да снабдите дома си с вода, годишното обслужване и поддръжката са му са жизненоважни.