Сондажи за вода в Провадия и околността

Провадия и околностите му крият мрежа от подземни водоносни хоризонти – геоложки образувания, които задържат подпочвените води под земната повърхност. Тези водоносни хоризонти се отличават със способността си да съхраняват и защитават огромни запаси от подземни води, като ги предпазват от повърхностно замърсяване. Тези запаси могат да бъдат оползвотворени с изграждането на сондажи за вода.

Вододинамиката на Провадия е тясно свързана с наличието на река в района. Тази река не е просто повърхностен водоизточник – те значително влияят върху динамиката на подземните води. Опознаването на тази сложна връзка е от съществено значение за устойчивото сондиране и управление на водите в Провадия. Тя гарантира, че извличането на подземни води чрез сондажи не нарушава естествения речен поток, запазвайки екологичната хармония в района.

Какви са цените за геофизичо проучване за вода в Провадия?

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg