Сондажи за вода в Провадия и околността

Провадия и околностите му крият мрежа от подземни водоносни хоризонти – геоложки образувания, които задържат подпочвените води под земната повърхност. Тези водоносни хоризонти се отличават със способността си да съхраняват и защитават огромни запаси от подземни води, като ги предпазват от повърхностно замърсяване. Тези запаси могат да бъдат оползвотворени с изграждането на сондажи за вода.

Вододинамиката на Провадия е тясно свързана с наличието на река в района. Тази река не е просто повърхностен водоизточник – те значително влияят върху динамиката на подземните води. Опознаването на тази сложна връзка е от съществено значение за устойчивото сондиране и управление на водите в Провадия. Тя гарантира, че извличането на подземни води чрез сондажи не нарушава естествения речен поток, запазвайки екологичната хармония в района.

Какви са цените за геофизичо проучване за вода в Провадия?

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
Пакет - 2 профила за 600 лв.
300 лв.
До 200 метра
Пакет - 2 профила за 800 лв.
400 лв.
До 300 метра
Пакет - 2 профила за 1000 лв.
500 лв.
До 500 метра
1 профил - 1200 лв.
500 лв.
До 800 метра
1 профил - 2400 лв.
-
До 3000 метра
1 профил - 5000 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg