Сондажи за вода в Провадия и околността

Провадия и околностите му крият мрежа от подземни водоносни хоризонти – геоложки образувания, които задържат подпочвените води под земната повърхност. Тези водоносни хоризонти се отличават със способността си да съхраняват и защитават огромни запаси от подземни води, като ги предпазват от повърхностно замърсяване. Тези запаси могат да бъдат оползвотворени с изграждането на сондажи за вода.

Вододинамиката на Провадия е тясно свързана с наличието на река в района. Тази река не е просто повърхностен водоизточник – те значително влияят върху динамиката на подземните води. Опознаването на тази сложна връзка е от съществено значение за устойчивото сондиране и управление на водите в Провадия. Тя гарантира, че извличането на подземни води чрез сондажи не нарушава естествения речен поток, запазвайки екологичната хармония в района.

Какви са цените за геофизичо проучване за вода в Провадия?

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg