Изграждане на сондажи за вода в Добрич и областта

Търсите професионално изграждане на сондажи за вода в Добрич и Добричка област? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит във всички райони на страната.

Регионът има различни източници на подпочвени води, включително плитки и дълбоки водни маси.

Дълбочината на подземните води може да варира от няколко метра до повече от 100 метра, но в повечето случаи необходимата ълбочина на пробиване е от 5 до 20 метра. Качеството на подпочвените води като цяло е добро, с ниски нива на соленост и е подходящо за пиене, напояване и промишлена употреба.

Един забележителен аспект на сондажните в Добрич и региона е голямото търсене от селскостопанския сектор. Фермерите в района разчитат в голяма степен на подпочвените води за напояване и в резултат на това много от тях са инсталирали сондажи. През последните години се наблюдава увеличаване на използването на геотермални сондажи в региона, които използват топлината от вътрешността на Земята за осигуряване на отопление и охлаждане на домове, предприятия, ферми и други.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Добрич и окръга?

Що се отнася до сондажите в област Добрич, процесът на сондиране е подобен на този в други региони на България. Това включва пробиване на дупка в земята с помощта на сондажна платформа и поставяне на обшивка за защита от срутване на стените на срутване. След монтирането на корпуса в сондажа се спуска помпа за извличане на вода. За да избегнете получаването на така наречения сух сондаж е редно да направите необходимите проучвания предварително:

  • сканиране с георадар;
  • определяне на дълбочина;
  • определяне на дебит;
  • изследване качеството на водата.
Процесът по откриване на подземни води е критичен за изграждането на всяко хидротехническо съоръжение. За целта се изследва състава на скалните слоеве на няколко различни метри. Различните точки могат да се изследват до различна дълбочина

Какви са цените за геофизично проучване за вода в Добрич?

За да се определи точката цена за изграждането на сондаж в Добричка или която и да е друга област, е необходима информацията от направените проучвания. Данните определят каква ще е конфигурацията и времето за работа на сондиращата техника. 

Геохидропроект извършва сондажни и проучвателни дейности във всички населени места в областта: Балчик, Каварна, Шабла, Тервел, Генерал Тошево и други.

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg