Изграждане на сондажи за вода в Монтана и областта

Когато става въпрос за сондажи и подземни води в област Монтана, България, разбирането на местната геология и водните ресурси е от съществено значение. Това изчерпателно ръководство ще ви предостави конкретна информация за сондажите и подпочвените води в региона, като подчертава ползите и съображенията за достъп до подземни водни източници.

Област Монтана се характеризира с разнообразен геоложки състав, изграден от седиментни и метаморфни скални образувания. Тези образувания играят решаваща роля при определяне наличието, качеството и характеристиките на подземните води в района.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Монтана и окръга?

Преди започване на сондажния отвор се извършва задълбочена оценка на обекта, за да се оценят геоложките условия, потенциалът на водоносния хоризонт и качеството на водата. Тази оценка помага да се определи оптималното място за пробиване на сондажа, за да се увеличи максимално добива и качеството на водата.

Какви са цените за изграждане на сондажи за вода в Монтана?

Като цяло подземните води в област Монтана са с добро качество с ниски нива на замърсители. Въпреки това могат да възникнат промени в състава на водата поради геоложки фактори и човешки дейности. Подпочвените води от сондажи в региона обикновено се използват за напояване, поене на добитък, битови цели и промишлени приложения. Цената се определя от локацията на водата, както и от необходимите съоръжения за пробиване.

Геохидропроект ЕООД извършва услуги във всички населени места в област Монтана: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Лом, Чипровци.

Цени за предварително геофизично проучване:

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg