Изграждане на сондажи за вода в Монтана и областта

Когато става въпрос за сондажи и подземни води в област Монтана, България, разбирането на местната геология и водните ресурси е от съществено значение. Това изчерпателно ръководство ще ви предостави конкретна информация за сондажите и подпочвените води в региона, като подчертава ползите и съображенията за достъп до подземни водни източници.

Област Монтана се характеризира с разнообразен геоложки състав, изграден от седиментни и метаморфни скални образувания. Тези образувания играят решаваща роля при определяне наличието, качеството и характеристиките на подземните води в района.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Монтана и окръга?

Преди започване на сондажния отвор се извършва задълбочена оценка на обекта, за да се оценят геоложките условия, потенциалът на водоносния хоризонт и качеството на водата. Тази оценка помага да се определи оптималното място за пробиване на сондажа, за да се увеличи максимално добива и качеството на водата.

Какви са цените за изграждане на сондажи за вода в Монтана?

Като цяло подземните води в област Монтана са с добро качество с ниски нива на замърсители. Въпреки това могат да възникнат промени в състава на водата поради геоложки фактори и човешки дейности. Подпочвените води от сондажи в региона обикновено се използват за напояване, поене на добитък, битови цели и промишлени приложения. Цената се определя от локацията на водата, както и от необходимите съоръжения за пробиване.

Геохидропроект ЕООД извършва услуги във всички населени места в област Монтана: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Лом, Чипровци.

Цени за предварително геофизично проучване:

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg