Изграждане на сондажи за вода в Пазарджик и областта

Като специалисти по изграждане на сондажи за вода, разбираме важността на достъпа до надеждни водоизточници и качествена питейна вода. С нашите специализирани познания и богат опит в бранша, ние предлагаме професионални сондажни услуги, съобразени със специфичните изисквания и нужди на клиентите в област Пазарджик. В това ръководство ще проучим процеса на пробиване на сондажи, значението на подземните води и връзката им с реките в региона.

Какво е характерно за изграждането на сондаж в Пазарджик и окръга?

Регионът на Пазарджик в България се характеризира с разнообразна мрежа от реки, като река Марица, река Стряма и река Луда Яна. Тези реки играят важна роля в хидрологичния цикъл и допринасят за попълването на запасите от подземни води.

Подземните води в региона са тясно свързани с реките, тъй като те служат като потенциални зони за подхранване на подземни водоносни хоризонти. Геоложките образувания и хидрогеоложките свойства на района оказват влияние върху движението на водата между реките и системата от подземни води.

Какви са цените за откриване на вода и сондажи в Пазарджик?

Чрез пробиване на сондажи стратегически в близост до реките можем да се докоснем до взаимосвързаните ресурси на подпочвените води. Това позволява устойчиво използване на водата, осигурявайки надеждно снабдяване дори по време на периоди на слаб речен поток или суша.

Геохидропроект ЕООД предлага услугите си на територията всички населени места в Пазарджишка област: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Ветрен, Костандово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница и други.

Цени за предварително геофизично проучване:

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg