Изграждане на сондажи за вода в Пловдив и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода в Пловдив и Пловдивска област? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит централните райони на България. Подпочвените води в Пловдивска област са изключително важен ресурс за региона и се използват за различни цели, включително за питейна вода, земеделие, индустрия и други. В областта има няколко големи водни басейни, като най-големият е река Марица.

През последните години има увеличаване на нуждите от подпочвени води в региона, което се дължи на развиващата се индустрия и нарастващото население. Това води до увеличаване на конкуренцията за достъп до подпочвените води, както и до увеличаване на изискванията за устойчиво използване на тези ресурси.

За да се осигури устойчиво използване на подпочвените води в Пловдивска област, са необходими специализирани услуги за проучване, разработване и използване на подземните ресурси. Това включва изграждане на сондажи за вода и кладенци, инсталиране на помпи за извличане на вода, както и редовно тестване и поддръжка на съоръженията, за да се гарантира качеството на водата.

Освен това, в Пловдивска област има известен потенциал за използване на геотермални източници за отопление и охлаждане на сгради. Това може да се постигне чрез пробиване на геотермални сондажи, инсталиране на термопомпи и използване на подземната топлина за източник на енергия.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Пловдив и окръга?

Технологията по изграждането на сондажи за добив на вода е стандартна. Въпреки това, всеки парцел или имот може да има съвсем различни характеристики, що се отнася до подземни слоеве и локация на водните маси. За да избегнете получаването на така наречения сух сондаж е редно да направите необходимите проучвания предварително:

  • сканиране с георадар;
  • определяне на дълбочина;
  • определяне на дебит;
  • изследване качеството на водата.
Процесът по откриване на подземни води е критичен за изграждането на всяко хидротехническо съоръжение. За целта се изследва състава на скалните слоеве на няколко различни метри. Различните точки могат да се изследват до различна дълбочина.

Геохидропроект извършва сондажни и проучвателни услуги във всички населени места в Пловдивска област: Асеновград, Баня, Калофер, Клисура, Куклен, Перущица, Пурвомай, Раковски, Сопот, Хисаря и други.

Какви са цените за геофизично проучване за вода в Пловдив?

За да се оопредели точката цена за изграждането на сондаж в Пловдивска или която и да е друга област, е необходима информацията от направените проучвания. Данните определят каква ще е конфигурацията и времето за работа на сондиращата техника. 

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg