Изграждане на сондажи за вода в Силистра и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода в Силистра и Силистренска област? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит във всички райони на страната.

Област Силистра се намира в Североизточна България, граничеща на север с Румъния. Регионът е известен със своята разнообразна геология и природни ресурси, включително и подземни води. Подземните води в областта са жизненоважен ресурс както за домакински цели, така и за напояване.

В област Силистра има няколко типа подземни води, включително затворени водоносни хоризонти и безнапорни водоносни хоризонти. Затворените водоносни хоризонти са разположени дълбоко под земята и обикновено са по-трудни за достъп, докато неограничените водоносни хоризонти са по-близо до повърхността и могат да бъдат достъпни по-лесно.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Силистра и окръга?

Сондажите са обичайна практика в област Силистра за достъп до подпочвените води. Процесът включва набор от предварителни проучвания, докато достигне водоносния хоризонт чрез сондажна дейност. След изграждането на сондажа се монтира водна помпа.

Сондажите предлагат няколко предимства, включително надежден източник на вода за пиене и напояване. Освен това може да бъде по-рентабилно, отколкото да се разчита на общински водоснабдявания, които могат да бъдат обект на колебания в цените.

Геохидропроект извършва дейности във всички градове в областта – Алфатар, Главиница, Дулово, Тутракан.

Какви са цените за геофизично проучване за вода в Силистра?

Преди да започнете проект за сондиране в област Силистра, е важно да вземете предвид няколко фактора. Те включват дълбочината на водоносния хоризонт, обема и качеството на водата и всички потенциални въздействия върху околната среда. Също така е важно да спазвате всички местни разпоредби и да получите всички необходими разрешителни преди сондиране.

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg