Изграждане на сондажи за вода в Стара загора и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода в област Стара загора? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит във всички райони на страната.

Сондажите са важен метод за достъп до подпочвените водни ресурси в област Стара Загора. Сондажите обикновено се пробиват с помощта на методи за ротационно сондиране и могат да варират в дълбочина от 30 до 200 метра. Диаметърът на сондажите може да варира в зависимост от предназначението на кладенеца, като варира от 100 до 300 милиметра.

Извършваме дейност във всички големи и малки градове в Старозагорска област – Гурково, Гълъбово, Казанлък, Павел баня, Чирпан, Шипка и други.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Стара Загора и окръга?

Област Стара Загора е богата на подземни водни ресурси, като значителна част от населението разчита на подземни води за ежедневните си нужди. Основните водоносни хоризонти в района са разположени в неогенските и кватернерните седиментни формации. Дълбочината на водоносните хоризонти варира от 30 до 200 метра.

Сондажите са рентабилно и устойчиво решение за достъп до подпочвените водни ресурси в област Стара Загора. Осигурява надежден източник на вода за битова, селскостопанска и промишлена употреба. Освен това водата от сондажи обикновено е с по-високо качество от повърхностните водоизточници, тъй като е по-малко податлива на замърсяване.

Какви са цените за предварително геофизично проучване за вода в Стара Загора?

Нашата компания предлага набор от сондажни услуги в област Стара Загора, включително оценка на обекта, изграждане на сондаж и поддръжка. Нашият екип от опитни професионалисти използва най-съвременно оборудване, за да гарантира най-високо качество на изработка и удовлетворение на клиентите.

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
Пакет - 2 профила за 600 лв.
300 лв.
До 200 метра
Пакет - 2 профила за 800 лв.
400 лв.
До 300 метра
Пакет - 2 профила за 1000 лв.
500 лв.
До 500 метра
1 профил - 1200 лв.
500 лв.
До 800 метра
1 профил - 2400 лв.
-
До 3000 метра
1 профил - 5000 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg