Изграждане на сондажи за вода в Хасково и областта

Когато става въпрос за сондажи и подпочвени води в област Хасково, България, трябва да се вземат предвид няколко важни фактора. Това изчерпателно ръководство на Геохидропроект ще ви предостави конкретна информация за сондажите и подпочвените води в региона, като подчертава ползите и съображенията за достъп до подземни водни източници.

Регионът на Хасково се характеризира с разнообразна геология, състояща се от различни седиментни и метаморфни скални образувания. Регионът е известен с изобилието си от седиментни скали като пясъчници, мергели и конгломерати. Тези геоложки особености оказват влияние върху наличието и характеристиките на подземните води в района.

Област Хасково разполага със значителен брой водоносни хоризонти, които са подземни слоеве от водопропускливи скали или седименти, които съхраняват и пренасят вода. Водоносните хоризонти в региона допринасят за наличието на подземни води, които са жизненоважен ресурс за различни цели, включително битови, селскостопански и промишлени такива. Извършваме дейност във всички градове и села в Хасковската област – Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Харманли и всички останали.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Търговище и окръга?

Преди да започне сондажът, се извършва задълбочена оценка на обекта, за да се оценят геоложките характеристики, потенциалът на водоносния хоризонт и качеството на водата. Тази стъпка помага да се определи оптималното място за пробиване на сондажа.

След като оценката на обекта приключи, процесът на сондиране започва. Използва се сондаж за проникване в земната повърхност и достигане на желаната дълбочина. Видът на сондажа (напр. сондаж за вода или геотермален сондаж) определя техниката на сондиране и използваното оборудване. След това сондажът е облицован с обвивка, за да се предотврати срутване и да се осигури структурна цялост.

Цени на геофизично проучване за сондажи за вода в Хасково

Подпочвените води в област Хасково като цяло са с добро качество, с ниско съдържание на замърсители. Съставът на водата може да варира в зависимост от геоложките образувания и използването на околната земя. Подземните води от сондажи в региона обикновено се използват за пиене, напояване, поене на добитък и промишлени цели.

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg