Изграждане на сондажи за вода в Ямбол и областта

Ямболска област разполага с изобилие от подземни водни ресурси, което я прави идеално място за изграждане на сондажи за вода. Геоложкият състав на региона се състои от водоносни хоризонти, подземни слоеве от пропускливи скали или седименти, които задържат и пренасят вода. Тези водоносни хоризонти действат като естествени резервоари, осигурявайки надежден и устойчив източник на вода.

Преди да се пристъпи към сондиране, се извършва задълбочена оценка на обекта от експерти геолози и хидрогеолози. Те анализират фактори като геоложки условия, дълбочина на водната маса и състав на почвата, за да определят оптималното място за сондиране.

Подземните води в Ямболска област са известни с доброто си качество. Чрез пробиване на сондаж вие получавате контрол върху водоснабдяването, елиминирайки притесненията относно качеството на общинската вода или ограниченията. Редовното тестване на водата гарантира, че вашата вода остава безопасна и подходяща за различни приложения. Изграждаме сондажи във всички градове в областта – Болярово, Елхово, Стралжда и други.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Ямбол и окръга?

Сондажните сондажи предлагат дългосрочни спестявания на разходи. Като използвате собственото снабдяване с подпочвена вода, можете да намалите сметките за вода и да смекчите въздействието на нарастващите разходи за комунални услуги. Освен това, сондажите са екологичен вариант, насърчаващ устойчивостта чрез опазване на водните ресурси и намаляване на зависимостта от външни източници.

Специално сондажно оборудване се използва за създаване на сондажи с различна дълбочина, в зависимост от вашите нужди от вода. Процесът на сондиране включва отстраняване на почвени и скални слоеве до достигане на водоносния хоризонт, където се намират подземните води. Цената за изграждане на сондаж се определя от фактори като скален състав, дълбочина и други.

Цени за геофизично проучване за определяне на дълбочина:

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg