Изграждане на сондажи за вода в Ямбол и областта

Ямболска област разполага с изобилие от подземни водни ресурси, което я прави идеално място за изграждане на сондажи за вода. Геоложкият състав на региона се състои от водоносни хоризонти, подземни слоеве от пропускливи скали или седименти, които задържат и пренасят вода. Тези водоносни хоризонти действат като естествени резервоари, осигурявайки надежден и устойчив източник на вода.

Преди да се пристъпи към сондиране, се извършва задълбочена оценка на обекта от експерти геолози и хидрогеолози. Те анализират фактори като геоложки условия, дълбочина на водната маса и състав на почвата, за да определят оптималното място за сондиране.

Подземните води в Ямболска област са известни с доброто си качество. Чрез пробиване на сондаж вие получавате контрол върху водоснабдяването, елиминирайки притесненията относно качеството на общинската вода или ограниченията. Редовното тестване на водата гарантира, че вашата вода остава безопасна и подходяща за различни приложения. Изграждаме сондажи във всички градове в областта – Болярово, Елхово, Стралжда и други.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Ямбол и окръга?

Сондажните сондажи предлагат дългосрочни спестявания на разходи. Като използвате собственото снабдяване с подпочвена вода, можете да намалите сметките за вода и да смекчите въздействието на нарастващите разходи за комунални услуги. Освен това, сондажите са екологичен вариант, насърчаващ устойчивостта чрез опазване на водните ресурси и намаляване на зависимостта от външни източници.

Специално сондажно оборудване се използва за създаване на сондажи с различна дълбочина, в зависимост от вашите нужди от вода. Процесът на сондиране включва отстраняване на почвени и скални слоеве до достигане на водоносния хоризонт, където се намират подземните води. Цената за изграждане на сондаж се определя от фактори като скален състав, дълбочина и други.

Цени за геофизично проучване за определяне на дълбочина:

Дълбочина Една точка Всяка следваща точка
До 100 метра
440 лв.
220 лв.
До 200 метра
660 лв.
330 лв.
До 300 метра
880 лв.
440 лв.
До 500 метра
1100 лв.
550 лв.
До 800 метра
2200 лв.
-

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg