Изграждане на сондажи за вода в област Благоевград

Фирма Геохидропроект ЕООД предлага комплексни услуги за сондиране и подземни води в Благоевград и околностите му. Като специалисти по сондиране, ние разбираме значението на надеждните водоизточници и връзката им с местните реки в района. Ще ви разкрием предимствата на сондажите за вода, значението на подземните води и как нашите услуги могат да осигурят устойчиви водни решения за различни приложения.

Качеството на реките в Благоевградска област може значително да повлияе върху качеството на подземните води. Замърсяването, утаяването и прекомерното използване на водните ресурси могат да повлияят отрицателно. 

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Благоевград и окръга?

Сондажите за вода предлагат устойчиво и надеждно водоснабдително решение чрез достъп до подземните водоносни хоризонти, които се захранват от реките в региона. Чрез пробиване на стратегически разположени сондажи можем да се докоснем до тези източници на подпочвена вода и да осигурим непрекъснато водоснабдяване за различни приложения, включително битови, селскостопански и индустриални.

Ние приспособяваме нашите проекти за изграждане на сондажи за вода към специфичните изисквания на всеки клиент, като вземаме предвид фактори като търсене на вода, геоложки условия и близост до реки.

Какви са цените за проучване и изграждане на сондажи за вода в Благоевград?

Нашите услуги за сондиране и изграждане на кладенци в Благоевград и околностите му предлагат устойчиви и надеждни решения за устойчив вододобив. Доверете се на нашия експертен опит и опит, за да посрещнем вашите нужди, като същевременно насърчаваме устойчивостта и намаляваме зависимостта от повърхностни водоизточници. Свържете се с нас днес, за да обсъдим изискванията на вашия проект и да се възползвате от нашите професионални услуги за сондиране.

Геохидропроект ЕООД извършва сондажни и проучвателни услуги във всички населени места в областта: Банско, Белица, Гоце Делчев, Добринище, Кресна, Мелник, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Хаджидрумово, Якоруда и други.

Цени за предварително геофизично проучване:

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg