Изграждане на сондажи за вода във Видин и областта

Като специалисти в сондажи и решения за подпочвени води, ние разбираме важността на достъпа до надеждни водоизточници във Видин и околните райони. С нашия опит и най-съвременно оборудване ние предлагаме цялостни услуги, съобразени с уникалните нужди на клиентите в региона. В това ръководство ще навлезем в света на сондажите и ще проучим изобилните ресурси на подземни води, налични във Видин.

С дългогодишен опит и доказан опит, ние сме доверените експерти в сондажите и решенията за подземни води във Видин. Нашият екип от професионалисти притежава задълбочени познания за местните хидрогеоложки условия и се ангажира да предоставя превъзходни услуги, които надхвърлят очакванията на клиентите.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж във Видин и окръга?

Всеки проект във Видинска област е уникален и изисква индивидуални решения, за да отговори на специфичните нужди от вода. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да разберем техните изисквания и да проектираме индивидуални решения за сондажи и подземни води. Нашата цел е да осигурим надеждни водоизточници, които отговарят на различни нужди, независимо дали са за домашни, селскостопански или промишлени цели.

Предлагаме услугите си във всеки град в областта – Белоградчик, Брегово, Дунавци, Кула и други.

Какви са цените за геофизично проучване за сондажи за вода във Видин?

Преди да започнем сондирането, ние извършваме задълбочена оценка на обекта, за да разберем геоложките условия и хидрогеоложките характеристики на района. Тази оценка ни помага да определим дълбочината, дебита и качеството на потенциалните източници на подпочвена вода, като гарантира информирано вземане на решения и ефективни сондажни операций.

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg