Изграждане на сондажи за вода в Габрово и областта

Област Габрово е известна с разнообразната си геология, което я прави благоприятно място за сондажи и проучване на подземни води. Сондирането е процес на пробиване на дупка в земята за достъп до подпочвена вода, минерали или други ресурси. Ето малко конкретна информация за сондажи и подпочвени води в област Габрово.

Геологията на региона се състои главно от седиментни скали като пясъчници, варовици и мергели. Регионът също има някои области с метаморфни скали, включително шисти и гнайси. Тези геоложки особености правят област Габрово подходящо място за сондиране, тъй като скалите имат различна порьозност, пропускливост и капацитет за съхранение, които влияят върху потока на подпочвените води.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Габрово и окръга?

Сондажите са сложен процес, който изисква специализирано оборудване и опитни специалисти. В област Габрово най-разпространените видове сондажи са сондажи за вода и геотермални сондажи. Сондажите за вода се пробиват за достъп до подпочвените води за битови и селскостопански цели, докато геотермалните сондажи се използват за овладяване на естествената топлина на земята.

Област Габрово разполага със значителен брой водоносни хоризонти, които представляват подземни слоеве от водоносни водопропускливи скали или седименти, които захранват с вода кладенци и сондажи. Качеството и количеството на водата в тези водоносни хоризонти варира в зависимост от местоположението и геоложките характеристики на водоносния хоризонт.

Сондажите в област Габрово дават възможност за устойчиво и ефективно използване на ресурсите на подземните води. С разнообразната геология на региона и значителните водоносни хоризонти, сондажите предлагат надежден и рентабилен начин за достъп до подземни води и геотермална енергия. Важно е обаче да се ангажират опитни професионалисти, за да се осигури правилен избор на място, пробиване и поддръжка на сондажите.

Геохидропроект ЕООД извършва услуги във всички големи и малки населени места в област Габрово: Дряново, Плячковци, Севлиево, Трявна.

Какви са цените за геофизично проучване за сондажи за вода в Габрово?

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg