Изграждане на сондажи за вода в Пловдив и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода в Пловдив и Пловдивска област? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит централните райони на България. Подпочвените води в Пловдивска област са изключително важен ресурс за региона и се използват за различни цели, включително за питейна вода, земеделие, индустрия и други. В областта има няколко големи водни басейни, като най-големият е река Марица.

През последните години има увеличаване на нуждите от подпочвени води в региона, което се дължи на развиващата се индустрия и нарастващото население. Това води до увеличаване на конкуренцията за достъп до подпочвените води, както и до увеличаване на изискванията за устойчиво използване на тези ресурси.

За да се осигури устойчиво използване на подпочвените води в Пловдивска област, са необходими специализирани услуги за проучване, разработване и използване на подземните ресурси. Това включва изграждане на сондажи за вода и кладенци, инсталиране на помпи за извличане на вода, както и редовно тестване и поддръжка на съоръженията, за да се гарантира качеството на водата.

Освен това, в Пловдивска област има известен потенциал за използване на геотермални източници за отопление и охлаждане на сгради. Това може да се постигне чрез пробиване на геотермални сондажи, инсталиране на термопомпи и използване на подземната топлина за източник на енергия.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Пловдив и окръга?

Технологията по изграждането на сондажи за добив на вода е стандартна. Въпреки това, всеки парцел или имот може да има съвсем различни характеристики, що се отнася до подземни слоеве и локация на водните маси. За да избегнете получаването на така наречения сух сондаж е редно да направите необходимите проучвания предварително:

  • сканиране с георадар;
  • определяне на дълбочина;
  • определяне на дебит;
  • изследване качеството на водата.
Процесът по откриване на подземни води е критичен за изграждането на всяко хидротехническо съоръжение. За целта се изследва състава на скалните слоеве на няколко различни метри. Различните точки могат да се изследват до различна дълбочина.

Геохидропроект извършва сондажни и проучвателни услуги във всички населени места в Пловдивска област: Асеновград, Баня, Калофер, Клисура, Куклен, Перущица, Пурвомай, Раковски, Сопот, Хисаря и други.

За да се оопредели точката цена за изграждането на сондаж в Пловдивска или която и да е друга област, е необходима информацията от направените проучвания. Данните определят каква ще е конфигурацията и времето за работа на сондиращата техника. 

Какви са цените за геофизично проучване за вода в Пловдив?

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg