Изграждане на сондажи за вода в Силистра и областта

Търсите професионално изграждане на содажи за вода в Силистра и Силистренска област? Екипът на Геохидропроект ЕООД има богат опит във всички райони на страната.

Област Силистра се намира в Североизточна България, граничеща на север с Румъния. Регионът е известен със своята разнообразна геология и природни ресурси, включително и подземни води. Подземните води в областта са жизненоважен ресурс както за домакински цели, така и за напояване.

В област Силистра има няколко типа подземни води, включително затворени водоносни хоризонти и безнапорни водоносни хоризонти. Затворените водоносни хоризонти са разположени дълбоко под земята и обикновено са по-трудни за достъп, докато неограничените водоносни хоризонти са по-близо до повърхността и могат да бъдат достъпни по-лесно.

Какво е необходимо за изграждане на сондаж в Силистра и окръга?

Сондажите са обичайна практика в област Силистра за достъп до подпочвените води. Процесът включва набор от предварителни проучвания, докато достигне водоносния хоризонт чрез сондажна дейност. След изграждането на сондажа се монтира водна помпа.

Сондажите предлагат няколко предимства, включително надежден източник на вода за пиене и напояване. Освен това може да бъде по-рентабилно, отколкото да се разчита на общински водоснабдявания, които могат да бъдат обект на колебания в цените.

Геохидропроект извършва дейности във всички градове в областта – Алфатар, Главиница, Дулово, Тутракан.

Какви са цените за геофизично проучване за вода в Силистра?

Преди да започнете проект за сондиране в област Силистра, е важно да вземете предвид няколко фактора. Те включват дълбочината на водоносния хоризонт, обема и качеството на водата и всички потенциални въздействия върху околната среда. Също така е важно да спазвате всички местни разпоредби и да получите всички необходими разрешителни преди сондиране.

Проучването се извършва със скенер – на принципа на естествените потенциали. При два или повече обекта ще получите отстъпка.

По желание на клиента може да се извърши радиестезична проверка с багети на цена 100 лв. на декар.

Дълбочина Площ на проучването Цена
До 100 метра
Минимум 20 линейни метра
600 лв. (30 лева на линеен метър)
До 200 метра
Минимум 20 линейни метра
800 лв. (40 лева на линеен метър)
До 300 метра
Минимум 20 линейни метра
1000 лв. (50 лева на линеен метър)
До 500 метра
Минимум 20 линейни метра
2000 лв. (100 лева на линеен метър)
До 3000 метра
Минимум 20 линейни метра
10000 лв. (500 лева на линеен метър)

Цените са без ДДС. Плащането се извършва в брой преди започване на проучвателната дейност. Фактури се издават на място. 

Обади се

0876778357

Имейл

aureos2000@abv.bg