You are currently viewing Кое съоръжение да изберем – кладенец или сондаж за вода?

Кое съоръжение да изберем – кладенец или сондаж за вода?

Въпрос, който често ни задават е; каква е разликата между кладенец и сондаж за вода?

Всеки тип кладенец или сондаж за вода работи чрез извличане на вода от подземен източник, намиращ се под пропусклива скала. В някои случаи водата се филтрира естествено през скалите, намалявайки наличието на утайки и замърсители. Това означава, че с правилната структура и монтаж, може да се изгради надежден източник на питейна вода.

Кладенците са особено разпространени в страните от третия свят, където достъпът до прясна вода е ограничен. Благотворителните организации и неправителствените организации често ще финансират инсталиране в селски или градски общности, за да осигурят питейни и санитарни съоръжения за местните хора. Този тип водоизточник става все по-ненадежден и хората се насочват към сондажите за селски домове, ферми и съоръжения за отдих, като начин за намаляване на въглеродния отпечатък и спестяване на пари в дългосрочен план.

Въпреки че може да изглежда, че кладенецът и сондажът за вода по същество изпълняват една и съща дейност, има някои съществени разлики между двете съоръжения.

Какво представлява кладенецът?

Кладенецът е традиционен метод за добив на вода от земята. Най-често изграден и изкопан на ръка. Самоделните кладенци се копаят с лопата и се дълбае в земята, докато се достигне вода. След това се изгражда структура с помощта на тухли или скали, за да се остави отворена дупка и да се предотврати срутването на кладенеца.

Традиционните кладенци, особено тези, построени в страните от третия свят, използват въже на макара, за да спуснат кофа в кладенеца. С нея събират водата, след което бавно да я издигнат. В съвременните структури и инсталации за кладенци се изгражда тръбна конструкция с помпа за подаване на вода.

 

Как работи сондажът за вода?

Сондажът за вода служи за същата цел като кладенеца, за извличане на вода от естествен подземен източник. Това съоръжение е инсталирано малко по-различно от традиционния кладенец. Използва голяма машина за сондиране, която може да проникне много по-дълбоко в земята – няколко десетки метри. Кухината, създадена с тази техника, е много по-тясна и по-дълбока от тази на кладенеца, заема по-малко място и достига до по-висококачествени източници на вода. След това това се запечатва, за да не се замърсява.

Сондажът осигурява вода през цялото време

Благодарение на по-дълбокото проникване в земята, сондажът е постоянен, надежден източник на вода, дори в условия на суша. Въпреки че кладенецът извлича вода, използвайки подобен метод, по-малката дълбочина означава, че водните запаси могат да се изчерпят, когато потреблението се засили над очакваното.

Перфорирана обвивка, която покрива сондажа, е това, което позволява на водата да преминава през него. Колкото по-дълбок е сондажът, толкова повече обшивка е необходима и толкова повече вода може да премине през него. Размерът на вашия имот и количеството вода, което очаквате да използвате, ще определят дълбочината на сондажа. Много литри вода на ден могат да бъдат добивани чрез сондаж за вода. Това ги прави страхотни решения за напояване в селскостопанския отрасъл.

Водата от сондажа се филтрира по-добре

Естествените водоносни успяват да филтрират водата до голяма степен, но не напълно. Поради увеличаването на употребата на химикали в земеделието и селското стопанство, токсините от пестициди и торове си проправят път до подземните водоизточници. За да не бъде замърсена тази вода и потенциално вредна при консумация, трябва да има ефективна система за филтриране и стерилизация.

В Гео-Хидропроект ЕООД използваме потопяеми помпи, филтърни системи и UV стерилизатори, за да гарантираме, че нашите клиенти винаги имат безопасна, чиста вода, която влиза в дома или бизнеса им. Ако във водата се открият замърсители като желязо или манган, тогава ние можем да проектираме, доставим и инсталираме допълнително пречистване.

Сондажите са дискретни

С течение на времето сондажите за вода изпреварват традиционните кладенци като удобен и надежден източник на чиста вода. Предварителните разходи за изграждане на сондаж може да изглеждат високи, инвестицията се изплаща в рамките на няколко години, в зависимост от консумацията.